A cronach-i "Ausschuß Compagnie"

Bajorország északi részén található Kronach városa, amely 1003 és 1803
között a Bambergi Hercegérsekség  része volt, erős
védműveinek és a hatalmas Rosenberg-erődnek
köszönhetően hosszú időn szolgálta át a terület védelmét,
amelynek a székhelye, Bamberg nem rendelkezett saját erődítéssel.
Mivel Bambergben azonban általában csak kis létszámú erő
állomásozott, Kronach védelmét egy úgynevezett "Ausschuß"
egészítette ki, amely egy hadrafogató polgárokból álló milícia volt
elöljárói vezetés alatt. Ezt a kiegészítő erőt háború vagy
háborús veszély esetén állították fel. Kronach városának és a
környező falvaknak egy-egy meghatározott számú csapatot kellett
felállítania, amelyek egy része a Rosenberg-erődbe, a másik
részük pedig a városfalakra került.Magában Kronach városában is létezett egy ilyen állandó muskétás
csapat, mivel azt már 1575-től kezdve előírja a város
kerületi elöljáróira vonatkozó rendelet.
Az "Ausschuß" A felfegyverzett polgárok szerepe a harmincéves
háborúban nőtt meg, sőt, vált döntő
jelentőségűvé, amikor Kronach 1632 és 1634 között többször
is ki volt téve a svédek és szövetségeseik heves támadásainak,
amelyeket sikeresen visszavertek, megvédve a várost és az erődöt.

A 'Cronacher Ausschuß Compagnie' 2001-ben alakult,
felelevenítendő a kronachi városvédő polgárok hagyományait.
A hagyományőrző csoport a főként az évente
megrendezésre kerülő történelmi napok keretében ad ízelítőt
a korabeli kultúrából a ruházat, fegyverzet, zene- és dalkincs
bemutatásával. Ebben a néhány napban a város történelmében meghatározó
időszak látványos módon elevenedik meg a rendezvény látogatói
előtt, nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy a kronachi
puskamíves hagyományok folytatásaként korhű,
működőképes lőfegyverek készülnek, amelyek  Kronach
védői tevékenységeinek egy fontos kelléke volt.

A 'Cronacher Ausschuß Compagnie' lobogójának Kronach városának régi
címerét választotta. A három rózsával díszített kőtornyos címert
Johannes Siebmacher írta le először 1605-ben megjelent
címerkönyvében. A zászló kialakítása a XVI. és XVII. századi császári
csapatok lobogóját mintázza. Mivel a csapat az 1616-os, Carl
Neustetter, Rosenberg elöljárója által kezdeményezett sorozáskor jött
létre, Neustetter címere és színei is felkerültek a
zászlóra. Ehhez jött még a bambergi hercegérsek oroszlános címere.
Feladatunkká tettük, hogy az elődeink történetét látványosan és
hitelesen ábrázoljuk. Mindennemű háborús cselekedet
dicsőitése azonban távol áll tőlünk, sokkal inkább
szeretnénk a régiónk történelmébe betekintést nyújtani és
kihangsúlyozni a különféle kultúrák békés egymás mellett élésének
fontosságát. Nemzetközi kapcsolatainknak hála, e küldetésünk egyre
sikeresebb. Több magyarországi hagyományőrző csoporttal
ápolunk szoros kapcsolatot, a területről ugyanis több, csapat
vett részt – kronachit is beleértve – 1686-ban Budavár töröktől
való visszavételében. A hagyományőrző fellépéseinken kívül
egyéb közéleti tevékenységeink szintén sok lehetőséget biztosít a nemzetközi
kapcsolatok ápolásásra.